Časté riešenie

.

Pri pracovnej vyťaženosti rodičov je dnes častým riešením pobyt detí v jasliach bratislava. A nielen pre tých čo žijú v hlavnom meste, ale aj jeho bližšom či vzdialenejšom okolí. Krásne a útulné prostredie pre vašich najmenších poskytuje súkromné zariadenie v tichej vilovej štvrti, kde sa deti stretávajú v troch triedach s  malým počtom svojich rovesníkov. Tu sa okrem hraniu a učeniu, v súlade so štátnym vzdelávacím programom, venujú ešte mnohým ďalším zábavným činnostiam. Majú možnosť výberu z viacerých krúžkov prispôsobených ich veku.

To najdôležitejšie

Pre malé deti je samozrejme jedna z najdôležitejších vecí kvalitná strava a pitný režim. Ten musí byť doplnený vhodným odpočinkom a splnením hygienických potrieb. Všetko toto a mnoho naviac vašim deťom môže malé zariadenie poskytnúť. Záhradka, ktorá je jeho súčasťou, je zárukou pobytu detí na čerstvom vzduchu a zvyšovania ich zdravotnej kondície. Kontakt s prírodou naviac rozvíja aj ďalšie zmysly a pôsobí veľmi dobre na psychiku jednotlivcov. Deti tu majú na starosť skúsení pracovníci, ktorí im ochotne pri všetkých činnostiach pomáhajú.

.
Časté riešenie
4 (80%)3
.