Moc a peníze

Celá západní astrologie vychází z chaldejsko-hebrejského pojetí, které je zaměřeno velice pragmatickým směrem. Z dějin víme, že staří Židé byli nejprve loupeživými kočovnými kmeny a později zejména obchodníky, směnárníky, lichváři. Alespoň jejich „elita“, která měla největší vliv na celkové směřování židovské společnosti a přeneseně přes křesťanství a islám do celé západní společnosti i dalších částí světa – díky imperiálním koloniálním výbojům evropských mocností a později i USA. To do značné míry poznamenalo i pojetí západní astrologie.

Rozvoj ducha

Naproti tomu asijské pojetí astrologie i náboženských představ se zaměřovalo odjakživa zejména na vnitřní rozvoj jedince, jeho sebezdokonalování a konečné osvícení a splynutí s vesmírným řádem. Z tohoto pohledu jsou třeba čínské horoskopy pro osobní rozvoj jednotlivce mnohem prospěšnější.

Ohodnoťte příspěvek