Rezerva stále k dispozici

. Jistě se během roku dostanete mnohokrát do situace, kdy je nutné nakoupit zásoby, avšak chybí okamžité peněžní prostředky. Vaši odběratelé jsou jako obvykle v prodlení … Read More ›

14.2.2017