Založení společností se změnilo s novou právní úpravou od r. 2014. Zákon o obchodních korporacích rozlišuje mezi existencí podniku jako takového a vznikem firmy, což je získání právní subjektivity. Vypracování potřebných listin vyžaduje znalost právních nařízení a dodržení určitých postupů, proto se s vyřízením celé záležitosti obraťte na naše odborníky. Na základě Vámi sdělených faktů Vám pomohou sepsat ustavující smlouvu a upozorní na další okolnosti.

Navštivte naše webové stránky

Založení společnosti je jeden krok a dalším je zápis do OR. Pak teprve můžete jednat jménem firmy a činit rozhodnutí týkající se podnikání. Všichni víme, že jde o složitější akci a je zde nutno spolupracovat s právníky, protože některé listiny musí být ve formě notářského zápisu s ověřenými podpisy, Od toho jsme tu my a v konkrétní případě Vám zajistíme právní servis. Ozvěte se, jsme připraveni.

480x300-1509716084.png